Säkerhetstjänster

Kunder och myndigheter ställer höga krav på tjänster från Maribo. I mer än 20 år har vi haft strikt fokus på att utveckla tjänstefunktioner och egen kompetens för att möta dessa krav. Personal med hög social och teknisk kompetens och tjänstefunktioner med överlägsen tillförlitlighet har gett oss en ledande ställning på marknaden sedan 1993.

 

MARIBO AB, Tråkärrsslättvägen 72, 427 41 Billdal. Tel: 031-91 20 47. E-post: info@maribo.se                                             © Copyright