Olje- och gasindustrin kräver en säker och pålitlig detekteringsmetod

Gas Detection

Maribo detekterar gasläckor med kvalificerade GDD-Team. Ett team består av en förare och två GDD (Gas Detection Dogs). Våra team besiktigar och utför också underhållsarbete på specifik systemutrustning. Driftansvariga för GDD-Team har god social kompetens, ledande teknisk utbildning och dokumenterad erfarenhet av att leda team.

 

Myndigheter ställer höga krav på våra kunder. För att kunna möta dessa krav efterfrågar marknaden bland annat en kostnadseffektiv och tillförlitlig detekteringsmetod för gas.

 

Vi har mer än 20 års erfarenhet av att detektera gas, besiktning och av att utföra underhållsarbete på distributionssystem. Maribo och svenska gasdistributörer har sedan 1993 systematiskt utvecklat metoden med GDD-Team. Ett resultat av utveckling är att vi numera kan detektera gasläckor på kontaminerade ytor. En betydande utveckling som reducerar kostnader för onödigt markarbete. GDD-Team detekterar distributionssystem belägna över eller under mark med tryck upp till 20 bar. Vi detekterar i varierande miljöer och under olika väderförhållanden. Media i system är främst i intervallet C1–C4. Detekteringsfunktion hos GDD har hög tillförlitlighet och den är väl dokumenterad. Metoden har hittills visat sig vara överlägsen andra metoder i såväl ekonomi som funktion.

 

MARIBO AB, Tråkärrsslättvägen 72, 427 41 Billdal. Tel: 031-91 20 47. E-post: info@maribo.se                                             © Copyright