Explosive Detection

Maribo detekterar eldvapen och explosiver med kvalificerade EDD-Team. Ett team består av en förare och två EDD (Explosive Detection Dogs). Driftansvariga för EDD-Team har flerårig dokumenterad erfarenhet av att utbilda och leda team i konfliktdrabbade länder. Tjänsten har ledande tekniskt innehåll och överlägsen tillförlitlighet i detekteringsfunktion. Kvalificerad utveckling av EDD-Team och ledande sprängämnesteknisk kompetens är säkerställd i exklusiva avtal med sprängämnesproducenter.

 

Samhället förväntar sig att kvalificerade EDD-Team har tillförlitlig detekteringsfunktion och relevant söketikett. Söketikett är lika med alla explosiver som EDD ska detektera enligt utbildning. För att uppfylla egna krav och samhällets förväntningar har vi sedan 2004 tilldelat verksamhet med EDD-Team egen prioriterad utvecklingsbudget. Här är några utvecklingsresultat.

 

År 2008 kunde Maribo och sprängämnesproducenter presentera en ny modern söketikett för EDD. Vi kunde nu med hög tillförlitlighet detektera explosiver producerade i vilket land som helst. Denna nya söketikett har löst problemet med att en viss explosiv, exempelvis Trotyl, luktar på ett sätt om den är producerad i land A och på ett annat sätt om den är producerat i land B. I konsumentledet avger samma sorts explosiv olika lukt på grund av att producenter i olika länder blandar i olika tillsatsämnen under produktionsprocessen. EDD med omodern söketikett som utbildats på trotyl producerad i land A kan inte med hög tillförlitlighet detektera samma sorts explosiv om denna är producerad i land B. Med utvecklad söketikett kan vi med hög tillförlitlighet detektera explosiver producerade i vilket land som helst.

 

Ett annat utvecklingsprojekt är en serie av kvalificerade studier som inleddes 2011. Studier tar sikte på diffusionshastigheten för molekyler från olika explosiver, i olika emballage, vid olika temperaturer. Resultat kan exempelvis utgöra grund för beslut om särskilt riktade skyddsåtgärder.

Maribo och sprängämnesproducenter svarar för dressyr- och sprängämnesteknisk kompetens. Forskare med relevant inriktning svarar för vetenskaplig kompetens. Företrädare för näringsliv och myndigheter följer projektet.

 

Maribo tillhandahåller tjänster med EDD-Team i preventivt syfte och efter särskild bedömning av beställaren.

 

MARIBO AB, Tråkärrsslättvägen 72, 427 41 Billdal. Tel: 031-91 20 47. E-post: info@maribo.se                                             © Copyright