Drug Detection

Maribo detekterar narkotiska preparat och narkotikaklassade läkemedel med kvalificerade DDD-Team. Ett team består av en förare och två DDD (Drug Detection Dogs). Driftansvariga för team har god social kompetens, kvalificerad utbildning och dokumenterad erfarenhet av att leda DDD-Team.

 

Utbildning är enligt intern utbildningsplan och enligt krav fastställda av svenska myndigheter. Tjänsten utvecklas kontinuerligt i samarbete med offentlig sjukvård och ackrediterade laboratorier. Vi använder bara autentiska narkotiska preparat i verksamhet med DDD-Team. Metoden har visat sig vara överlägsen andra metoder i såväl ekonomi som tillförlitlighet. Våra tjänster med DDD-Team förutsätter samtycke från organisationer som kan bli berörda samt att beställaren har kvalificerad beredskap att hantera tjänstens utfall. Tjänsten riktas inte mot person. Maribo tillhandahåller tjänster med DDD-Team i preventivt syfte.

 

MARIBO AB, Tråkärrsslättvägen 72, 427 41 Billdal. Tel: 031-91 20 47. E-post: info@maribo.se                                             © Copyright