Maribo

Gas Detection

Maribo detekterar gasläckor med kvalificerade GDD-Team. Våra team är också utbildade för att besiktiga och utföra underhållsarbete på distributionssystem. Maribo och svenska gasdistributörer har sedan 1993 systematiskt utvecklat metoden med GDD-Team.

 

 

Läs mer »

Drug Detection

Maribo detekterar narkotiska preparat med kvalificerade DDD-Team. Tjänsten utvecklas kontinuerligt i samarbete med offentlig sjukvård och ackrediterade laboratorier. Vi använder bara autentiska narkotiska preparat i verksamhet med DDD-Team.

 

 

Läs mer »

Explosive Detection

Maribo detekterar eldvapen

och explosiver med

kvalificerade EDD-Team.

Driftansvariga har flerårig

dokumenterad erfarenhet
av att utbilda och leda team

i konfliktdrabbade länder.

Tjänsten har mycket hög tillförlitlighet i funktion och

den utvecklas i exklusivt

samarbete med svenska

sprängämnesproducenter.

Läs mer »

Nyheter

 

2015-05-03

Ringhals kärnkraftverk förlänger avtal med Maribo fram till 2018

------------------------------------------------------------------------------

2013-03-04

Ringhals Kärnkraftverk

Maribo får förnyat förtroende hos Ringhals kärnkraftverk och tecknar nytt avtal om säkerhetstjänster med EDD-Team.

------------------------------------------------------------------------------

2013-02-16

Eon Gas

Maribo får förnyat förtroende hos Eon Gas och tecknar nytt avtal om säkerhetstjänster med GDD-Team för underhåll och kontroll av distributionssystem.

------------------------------------------------------------------------------

2013-01-25

Malmö Flygfraktterminal (MFT) väljer säkerhetstjänster från Maribo

------------------------------------------------------------------------------

2012-11-14

Andra studien av diffusionshastighet för molekyler

Maribo genomför den andra studien av diffusionshastighet för molekyler från olika explosiver, i olika emballage, vid olika temperaturer

------------------------------------------------------------------------------

2012-06-22

OKG Kärnkraftverk

Maribo får förnyat förtroende i upphandling vid OKG Kärnkraftverk.

------------------------------------------------------------------------------

2012-01-16

Defence & Security Systems International

Ansedda säkerhetstidskriften Defence & Security Systems International uppmärksammar utbildning av EDD-Team hos Maribo.

------------------------------------------------------------------------------

2011-10-26

Första studien av diffusionshastighet för molekyler

Maribo genomför studie av diffusionshastighet för molekyler från olika explosiver, i olika emballage, vid olika temperaturer. Studien är den första i en serie av studier.

------------------------------------------------------------------------------

2011-03-22

Säkerhetskonferens

Maribo och företrädare för näringsliv och myndigheter samtalar om verksamhet med EDD-Team vid säkerhetskonferens på Särö.

------------------------------------------------------------------------------

2010-03-12

Offentlig sjukvård

Offentlig sjukvård i Västra Götaland väljer säkerhetstjänster från Maribo. Parterna startar också projekt för att utveckla funktion hos DDD-Team

------------------------------------------------------------------------------

2009-08-31

Maribo och Eurenco Bofors i exklusivt samarbete.

Parterna ska tillsammans med Dyno Nobel utveckla funktion hos EDD

------------------------------------------------------------------------------

2008-10-01

OKG Kärnkraftverk väljer säkerhetstjänster från Maribo.

------------------------------------------------------------------------------

2008-01-01

Ringhals Kärnkraftverk väljer säkerhetstjänster från Maribo.

------------------------------------------------------------------------------

2007-08-27

Maribo och Dyno Nobel i exklusivt samarbete.

Parterna ska utveckla funktion hos EDD.